Compliance

Compliance

Compliance bij Weidmüller

Verantwoordelijk sociaal handelen / gedrag in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften is voor ons vanzelfsprekend.

Daarom hebben wij ons verbonden aan de Weidmüller Gedragscode, die een wereldwijde richtlijn is voor de Weidmüller Groep en waarin de principes zijn vastgelegd voor onze bedrijfsleiding en medewerkers in het kader van onze zakelijke / economische activiteiten.

Dit houdt met name in dat wij geen enkele vorm van corruptie of concurrentie- of antitrustgedrag tolereren. Wij laten ons leiden door sociale, ecologische en ethische normen en gaan respectvol en eerlijk om met onze werknemers en zakenpartners, wat wij ook van hen verwachten.

Je kan steeds rechtstreeks met ons compliance team contact opnemen via compliance@weidmueller.com .

Voor vragen over RoHS- of REACH-certificaten of over ons laatste rapport inzake conflictmineralen kun je rechtstreeks contact opnemen met Green Compliance.

Betrouwbare communicatie

Wil je een klacht of een overtreding van de wet of het huishoudelijk reglement melden? Naast Group Compliance als je interne contactpersoon, kun je ook vertrouwelijk contact opnemen met onze externe Ombudsman (anoniem indien je dat wenst).

Verantwoord ondernemingsbestuur

Weidmüller respecteert en steunt als familiebedrijf de inachtneming van internationaal erkende standaarden op het gebied van de mensenrechten.

Andere verzoeken

Voor vragen over RoHS- of REACH-certificaten of over ons laatste rapport inzake conflictmineralen kun je rechtstreeks contact opnemen met Green Compliance.