DC Industry

Gelijkstroom voor de duurzame fabriek met gelijkstroominfrastructuur

DC Industry

Ben je klaar voor nieuwe, klimaatvriendelijke technologieën?

Klimaatverandering, CO2-neutraliteit en elektromobiliteit zijn onderwerpen die ons niet alleen privé, maar ook als Weidmüller bezighouden. Daarom werken wij intensief aan nieuwe technologieën die bijdragen tot een vermindering van het energieverbruik en vooral voor toepassing in industriële toepassingen.

In dit verband wordt de gelijkstroomtechnologie gezien als een technologie met een groot toekomstpotentieel. Dit heeft betrekking op het gebruik van gelijkspanning voor de energievoorziening van industriële installaties, bijvoorbeeld om de energie-efficiëntie bij de productie te optimaliseren, maar ook om de kwaliteit van het net en de continuïteit van de voorziening te waarborgen - een belangrijke stap op weg naar een klimaatneutrale productie.

Potentieel van industriële DC-stroomverdeling

Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie

Lagere conversie- en transportverliezen, gebruik van recuperatie, rechtstreeks gebruik van hernieuwbare energiebronnen, alsook vermindering van het piekvermogen door middel van geschikte opslagsystemen

Stabiliteit van het net

Stabiliteit van het net

Extra investeringen voor netfiltering en -compensatie kunnen achterwege blijven, de bestaande netten worden ondersteund en productieverliezen ten gevolge van netstoringen worden voorkomen en beperkt

Efficiënt gebruik van hulpbronnen

Efficiënt gebruik van hulpbronnen

Vermindering van het koperverbruik voor kabels en lagere uitrustingskosten en ruimtebesparing door eliminatie van vermogenselektronica

Slim industrieel DC-net

Slim industrieel DC-net

Infrastructuur voor intelligente controle van energiestromen maakt voordelen mogelijk bij de aankoop van energie en ondersteunt modulaire machineconcepten

Uitdagingen vanuit het oogpunt van de productie

Klimaatverandering, CO2-neutraliteit en elektromobiliteit zijn thema's die ook voor de productie bijzondere uitdagingen inhouden.

Uitdagingen vanuit het oogpunt van de productie
  • Geïntegreerde zelfvoorziening (geen extra voeding nodig)
  • Integratie van vluchtige energieopwekking
  • Conversieverliezen - terugwinning van kinetische energie door recuperatie
  • Hoge eisen aan flexibiliteit vereisen een veilige infrastructuur
  • Vermindering van de belastingpieken, DC persoonlijke bescherming en selectieve DC bescherming
Het doel is de energie-efficiëntie bij de productie te optimaliseren en de kwaliteit van het net en de continuïteit van de voorziening te waarborgen. Om dit te implementeren, werkt Weidmüller samen met meer dan 40 partners aan het DC-INDUSTRIE gelijkstroom onderzoeksproject.

Dr. Jan Michels, hoofd standaard- en technologieontwikkeling.

Oplossingsbenaderingen

Infrastructuur voor gelijkstroomnetten

Infrastructuur voor gelijkstroomnetten

Veilige verbindingstechnologie voor bidirectionele energiestroom door recuperatie, bescherming van mensen en apparatuur, conditiebewaking van de connectoren en slimme veiligheidsfuncties door vergrendeling.

Stroomverdeling voor efficiëntie in DC automatisering

Stroomverdeling voor efficiëntie in DC automatisering

Bewaking van de systeemspanning en de energiestromen in de gelijkstroomsectoren, beheer van de netstatus en bescherming van de nominale waarden.

Infrastructuuroplossingen voor DC-architecturen

Infrastructuuroplossingen voor DC-architecturen

Centrale voorlaadcontrole van grote capacitieve netwerksegmenten naar beschermingseenheden en gedecentraliseerde voorlaadcontrole voor onderhoud van subsegmenten.

Perfecte aanvulling of DC-Ready

Dit kan je ook interesseren:

DC INDUSTRIE

DC INDUSTRIE

Kom meer te weten over het gezamenlijke werk van meer dan 40 partners in de projecten DC-INDUSTRY en DC-INDUSTRY 2, die de basis leggen voor een gelijkstroominfrastructuur in de industrie.

DKE - Duitse Commissie voor Elektrische, Elektronische en Informatietechnologieën

DKE - Duitse Commissie voor Elektrische, Elektronische en Informatietechnologieën

Hier vind je meer informatie over het stappenplan van de DKE voor de standaardisatie van gelijkstroom in het laagspanningsbereik.

Open Direct Current Alliance (ODCA)

Open Direct Current Alliance (ODCA)

Gelijkstroom levert een belangrijke bijdrage aan het succes van de energietransitie. Met de ODCA brengen we de inzichten en oplossingen van DC-technologie naar internationale verdeling. Het ZVEI en bedrijven uit de industrie, de academische wereld en de onderzoekssector hebben een Open Direct Current Alliance opgericht.

Neem contact met ons op