Voorwoord

De Weidmüller Groep (hierna “Weidmüller”, informatie over Weidmüller vindt u hier), verheugt zich dat u onze website bezoekt. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging tijdens het gebruik van onze website staan bij ons hoog in het vaandel. Wij willen u daarom hier informeren welke persoonsgegevens wij bij uw bezoek aan onze website verzamelen en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Omdat wetswijzigingen of wijzigingen van onze bedrijfsinterne processen zouden kunnen leiden tot aanpassing van deze privacyverklaring, verzoeken wij u deze privacyverklaring regelmatig door te lezen.

1. Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring geldt voor het internetaanbod van Weidmüller, dat onder het domein www.weidmuller.nl en de verschillende subdomeinen (hierna “onze website” genoemd) kan worden opgeroepen.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke en dienstaanbieder is Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold, Duitsland (hierna “Weidmüller” genoemd).

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is advocaat Dr. Karsten Kinast, LL.M, KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenzollernring 54, D-50672 Keulen, Duitsland. Bovendien kunt u altijd bij alle vragen over gegevensbescherming contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Daarvoor kunt u het best een e-mail sturen naar: datenschutz@weidmueller.de

4. Algemene informatie over gegevensverwerking

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen wanneer dit voor de beschikbaarstelling van een goed werkende website en van onze inhoud en diensten noodzakelijk is.

4.1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die aan u individueel kunnen worden toegewezen. Daartoe behoren bijvoorbeeld naam, e-mailadres, woonadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer of ook leeftijd. Niet-persoonsgegevens zijn gegevens zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een website.

4.2. Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking is elke met of zonder hulp van geautomatiseerde methoden uitgevoerde handeling of reeks handelingen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, invoeren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, bekendmaken door middel van verzending, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, vergelijken of koppelen, beperken en verwijderen of vernietigen.

Persoonsgegevens worden via deze website verzameld wanneer u ons deze zelf ter beschikking stelt, bijv. in verband met een registratie, door het invullen van formulieren, door het versturen van e-mails of door het uploaden van uw sollicitatiedocumenten. Wij gebruiken deze gegevens voor de telkens aangegeven of uit de aanvraag voortvloeiende doeleinden, zoals de vermelding van uw postadres om het product naar uw adres te sturen. Deze gegevens worden alleen naar derden verzonden wanneer dit uitdrukkelijk wettelijk toegestaan is of u in verband met uw registratie of tijdens een actieve zakelijke relatie met de verzending hebt ingestemd. Verder kunt u de algemene informatie op www.weidmüller.de zonder opgaaf van uw persoonsgegevens gebruiken.

Persoonsgegevens worden met name als volgt verwerkt:

4.2.1. Contactformulier

Wanneer u van de mogelijkheid gebruik maakt om via ons contactformulier aanvragen naar ons te sturen, vragen wij om uw achternaam, uw e-mailadres, uw bedrijf en naar een deel van uw adres (plaats en postcode). Verder kunt u vrijwillig uw voornaam, uw telefoonnummer, uw klantennummer en uw straat aangeven. Daarnaast kunt u in het berichtenveld uw individuele bericht aan ons verstrekken.

U beslist echter geheel zelf of u deze gegevens met ons deelt. Zonder deze gegevens kunnen wij echter niet voldoen aan uw wens om contact op te nemen. Het e-mailadres dient voor de toewijzing van uw aanvraag en om u te kunnen antwoorden. Uw plaats en uw postcode dienen voor de vaststelling van uw lokale contactpersoon. Bij het gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgestuurd.

De hierboven beschreven gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact en vindt plaats volgens artikel 6, lid 1, sub b) en artikel 6, lid 1, sub f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

4.2.2. Terugbelservice

Als u wilt dat wij u in het kader van ons supportaanbod terugbellen, vragen wij u naar uw naam, bedrijf, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres. Verder kunt u vrijwillig uw voornaam, uw klantennummer en uw straat aangeven. Daarnaast kunt u in het berichtenveld uw individuele bericht aan ons verstrekken.

U beslist echter geheel zelf of u deze gegevens met ons deelt. Zonder deze gegevens kunnen wij echter niet voldoen aan uw wens om contact op te nemen.

Het telefoonnummer dient voor de toewijzing van uw aanvraag en om u te kunnen antwoorden. Uw plaats en uw postcode dienen voor de vaststelling van uw lokale contactpersoon. Bij het gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgestuurd.

De hierboven beschreven gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact en vindt plaats volgens artikel 6, lid 1, sub b) en artikel 6, lid 1, sub f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

4.2.3. Aanmelding nieuwsbrief

Wij willen belangstellenden regelmatig per e-mail reclame over onze producten en diensten toesturen. Voor uw aanmelding voor onze digitale nieuwsbrief hebben wij naast uw toestemming ten minste een e-mailadres nodig waar wij de nieuwsbrief naartoe kunnen sturen. Eventuele andere gegevens zoals uw voor- en achternaam zijn vrijwillig en worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken en de inhoud van de nieuwsbrief te kunnen personaliseren en vragen over het e-mailadres te kunnen ophelderen. U beslist echter geheel zelf of u deze gegevens met ons deelt. Zonder deze gegevens kunnen wij onze nieuwsbrief echter mogelijk niet aan u verzenden.

Voor de identificatie van uw e-mailadres wordt de double-opt-in-methode gebruikt. Dit betekent dat u na verwerking van uw gegevens een aparte bevestigingse-mail krijgt. Pas nadat u op de link in de e-mail hebt geklikt, ontvangt u reclame-e-mails. Bovendien slaan wij telkens het door u gebruikte IP-adres en het tijdstip van uw aanmelding en bevestiging op. Zo kunnen wij uw aanmelding aantonen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens ophelderen. Deze gegevens worden niet naar derden doorgestuurd. Uw gegevens worden net zolang opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt. U hebt altijd en zonder opgaaf van redenen recht op intrekking van uw toestemming voor deze gegevensverwerking, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw verzoek tot intrekking kunt u per e-mail sturen naar datenschutz@weidmüller.de of per post naar Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold, Duitsland. Elke e-mail bevat een afmeldingslink, die als intrekking wordt beschouwd als hierop geklikt wordt.

4.2.4. Registratieproces voor de webshop

Op onze website bieden wij de gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren met opgaaf van persoonsgegevens. De gegevens worden daarbij in een invoerscherm ingevoerd en aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens worden niet naar derden doorgestuurd. De volgende persoonsgegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld:

• achternaam

• voornaam (vrijwillig)

• adres

• e-mailadres

• telefoonnummer

• btw-nummer

• klantennummer

• bedrijf

• afdeling (vrijwillig)

Met de verwerkte gegevens maken wij voor u een gebruikersaccount aan waarmee u bepaalde inhoud en diensten, zoals bestellen, weergave van productbeschikbaarheid, prijzen en het volgen van opdrachten, op onze website kunt gebruiken. Uw e-mailadres verwerken we zodat we u nieuwe toegangsgegevens kunnen sturen, voor het geval u deze een keer zou vergeten.

Zodra de registratie op onze website wordt opgeheven of gewijzigd, worden de tijdens het registratieproces verwerkte gegevens verwijderd. Verdere opslag kan in afzonderlijke gevallen dan plaatsvinden wanneer dit wettelijk is voorgeschreven.

De verwerking van de vermelde persoonsgegevens dient volgens artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

4.2.5. Productaanvraag

Op onze website kunt u producten aanvragen. De volgende persoonsgegevens worden voor productaanvragen verzameld:

• achternaam

• voornaam

• adres

• bedrijf

• telefoonnummer

• e-mailadres

• naam van de aanvraag (vrijwillig)

• vragen, wensen, suggesties (vrijwillig)

Na de volledige verwerking ten behoeve van de beantwoording van de aanvraag worden de gegevens verwijderd.

De verwerking van de vermelde persoonsgegevens dient volgens artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

4.2.6. Catalogusaanvraag

Om onze catalogus met informatie over onze producten te kunnen aanvragen, hebben wij naast uw toestemming uw voor- en achternaam, uw bedrijfsnaam en uw adres nodig om u de catalogus op het aangegeven adres te kunnen toezenden. De vermelding van uw e-mailadres is vrijwillig. U beslist echter geheel zelf of u deze gegevens met ons deelt. Zonder deze gegevens kunnen wij onze catalogus echter mogelijk niet naar u verzenden.

Bij de bestelling van de catalogus wordt uw adres voor de eenmalige verzending van de catalogus van uw keuze gebruikt.

Deze gegevens worden niet naar derden doorgestuurd. Uw gegevens worden net zolang opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt. U hebt altijd en zonder opgaaf van redenen recht op intrekking van uw toestemming voor deze gegevensverwerking, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw verzoek tot intrekking kunt u per e-mail sturen naar datenschutz@weidmüller.de of per post naar Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold, Duitsland

4.2.7. White paper

Om onze white paper met informatie over onze producten te kunnen aanvragen, hebben wij uw voor- en achternaam, bedrijf, land en e-mailadres nodig.

Bij de bestelling van de white paper wordt uw e-mailadres voor de eenmalige verzending van de white paper van uw keuze gebruikt, daarna worden uw gegevens verwijderd.

Voor de identificatie van uw e-mailadres wordt de double-opt-in-methode gebruikt. Dit betekent dat u na verwerking van uw gegevens een aparte bevestigingse-mail krijgt. Pas nadat u op de link in de e-mail hebt geklikt, ontvangt u de white paper. Bovendien slaan wij telkens het door u gebruikte IP-adres en het tijdstip van uw aanmelding en bevestiging op. Zo kunnen wij uw aanmelding aantonen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens ophelderen. Deze gegevens worden niet naar derden doorgestuurd. Uw gegevens worden net zolang opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt. U hebt altijd en zonder opgaaf van redenen recht op intrekking van uw toestemming voor deze gegevensverwerking, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw verzoek tot intrekking kunt u per e-mail sturen naar datenschutz@weidmüller.de of per post naar Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold, Duitsland. Elke e-mail bevat een afmeldingslink, die als intrekking wordt beschouwd als hierop geklikt wordt.

4.2.8. Bestelling van monsters

Wij gebruiken de voor de bestelling van monsters door u medegedeelde gegevens zonder uw aparte toestemming uitsluitend voor de nakoming en afwikkeling van uw bestelling. Met de volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de bewaringstermijnen in het kader van het belasting- en handelsrecht verwijderd. Uw gegevens worden doorgegeven aan het postorderbedrijf dat uw bestelling zal verzenden, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is.

Wij verzamelen in het bijzonder de volgende gegevens:

Als u een RockStar® ModuPlug wilt bestellen, vragen wij u om de volgende gegevens: voor- en achternaam, bedrijf, adres, telefoonnummer en uw e-mailadres. U kunt bovendien uw aanvraagomschrijving en uw opmerking, wensen en suggesties aangeven.

Als u een M-Print® PRO eCAD wilt testen, dan vragen wij om uw voor- en achternaam, land, bedrijf en e-mailadres.

Als u een CAD-model wilt bestellen, vragen wij om uw naam, uw bedrijf en uw e-mailadres. Bij een elektronische verzending van het bestelde monster wordt voor de identificatie van uw e-mailadres de double-opt-in-methode gebruikt. Dit betekent dat u na verwerking van uw gegevens een aparte bevestigingse-mail krijgt. Pas nadat u op de link in de e-mail hebt geklikt, ontvangt u het bestelde monster. Bovendien slaan wij telkens het door u gebruikte IP-adres en het tijdstip van uw aanmelding en bevestiging op. Zo kunnen wij uw aanmelding aantonen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens ophelderen. Deze gegevens worden niet naar derden doorgestuurd.

Wettelijke grondslag voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

4.2.9. Downloadlink

Als u op onze website een downloadlink voor het testen van M-Print® PRO eCAD wilt aanvragen, hebben wij voor de afwikkeling van dit proces uw voor- en achternaam, de naam van uw bedrijf en uw e-mailadres nodig.

Voor de identificatie van uw e-mailadres wordt de double-opt-in-methode gebruikt. Dit betekent dat u na verwerking van uw gegevens een aparte bevestigingse-mail krijgt. Pas nadat u op de link in de e-mail hebt geklikt, ontvangt u het bestelde monster. Bovendien slaan wij telkens het door u gebruikte IP-adres en het tijdstip van uw aanmelding en bevestiging op. Zo kunnen wij uw aanmelding aantonen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens ophelderen.

Deze gegevens worden niet naar derden doorgestuurd. De hierboven beschreven gegevensverwerking dient voor het toezenden van een link en vindt plaats volgens artikel 6, lid 1, sub b) en artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

4.2.10. Reservering applicatietraining

Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website een applicatietraining te reserveren. Daarvoor hebben wij van u uw bedrijfsnaam, uw voor- en achternaam en uw e-mailadres nodig. Het vermelden van uw telefoonnummer is vrijwillig. Verder moeten we van u weten in welk seminar u geïnteresseerd bent. Het doel van de verwerking van uw gegevens is hier de persoonlijke reservering voor het door u gewenste seminar.

Wettelijke grondslag voor de beschreven gegevensverwerking ten behoeve van de reservering van de applicatietraining is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

4.2.11. Reclame en marktonderzoek

Als u uw toestemming voor reclame en marktonderzoek kenbaar hebt gemaakt, gebruiken wij uw informatie over de door u gewenste diensten bovendien ook om u een op u interesses gericht internetaanbod te bieden en u, op basis van uw gegevens, af en toe per post of per e-mail (in de vorm van onze nieuwsbrief) interessant nieuws en informatie over ons bedrijf en ons goederen- en dienstenaanbod, speciaal gericht op uw persoonlijke interesses, toe te sturen, en gebruiken wij uw gegevens voor de daarvoor noodzakelijke evaluatie en voor marktonderzoeksdoeleinden. Hiervoor is het technisch noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens in gebruikersprofielen samenvatten en deze voor de eerdergenoemde doeleinden evalueren. Dit gebeurt alleen intern en alleen voor de eerdergenoemde doeleinden.

Voor de e-mailverzending gebruiken wij doorgaans de zgn. double-opt-in-methode, d.w.z. wij zullen u pas een reclame-e-mail toesturen als u van tevoren uw aanmelding bevestigt via een aan u voor dit doel toegezonden bevestigingse-mail met een link. Daarmee willen we ervoor zorgen dat alleen u zich als eigenaar van het aangegeven e-mailadres kunt aanmelden.

Uw desbetreffende bevestiging moet spoedig na ontvangst van de bevestigingse-mail plaatsvinden, omdat anders uw aanmelding automatisch uit onze database wordt verwijderd. Bij de aanmelding wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt tot u zich weer afmeldt. Voor de afmelding kunt u een e-mail sturen aan datenschutz@weidmueller.de of via de link aan het einde van de reclame-email een annulering doorgeven. Uw desbetreffende toestemming kunt u te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen aan datenschutz@weidmueller.de. Als u uw toestemming niet hebt gegeven of als u deze hebt ingetrokken, dan vindt het gebruik van gegevens volgens de bovenstaande alinea niet plaats. Vanzelfsprekend kunt u echter gebruik blijven maken van de diensten van Weidmüller.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor dit doeleinde is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

4.2.12. Beursticket

U hebt de mogelijkheid om op onze website een gratis beursticket te bestellen. Om met u hierover contact op te nemen, hebben wij van u uw e-mailadres, uw naam, uw bedrijf en uw plaats nodig. Eventuele andere gegevens zijn vrijwillig (voornaam, postcode, bedrijf). U beslist echter geheel zelf of u deze gegevens met ons deelt. Zonder deze gegevens kunnen wij echter niet voldoen aan uw wens om contact op te nemen. De vermelding van uw e-mailadres dient voor de toewijzing van uw aanvraag en om u te kunnen antwoorden en u het gratis beursticket te kunnen toezenden. Bij het gebruik van dit formulier worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgestuurd.

Voor de identificatie van uw e-mailadres wordt de double-opt-in-methode gebruikt. Dit betekent dat u na verwerking van uw gegevens een aparte bevestigingse-mail krijgt. Pas nadat u op de link in de e-mail hebt geklikt, ontvangt u het ticket. Bovendien slaan wij telkens het door u gebruikte IP-adres en het tijdstip van uw aanmelding en bevestiging op. Zo kunnen wij uw aanmelding aantonen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens ophelderen. Deze gegevens worden niet naar derden doorgestuurd. Uw gegevens worden net zolang opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt. U hebt altijd en zonder opgaaf van redenen recht op intrekking van uw toestemming voor deze gegevensverwerking, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw verzoek tot intrekking kunt u per e-mail sturen naar datenschutz@weidmüller.de of per post naar Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold, Duitsland.

4.2.13. Sollicitantenmanagement

Als u via onze website bij ons wilt solliciteren, hebben wij voor de afwikkeling van deze sollicitatie naast uw toestemming uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum (vrijwillig) en uw sollicitatiedocumenten nodig, die u daar kunt uploaden. De vermelding van deze gegevens is vrijwillig, echter kunnen wij zonder deze gegevens uw sollicitatie mogelijk niet behandelen. Deze gegevens worden niet naar derden doorgestuurd. Het verzamelen van deze gegevens dient uitsluitend ten behoeve van de verwerking van uw sollicitatiedocumenten voor het sollicitatieproces. Uw gegevens bewaren wij 6 maanden na het einde van het sollicitatieproces (toezegging of weigering).

Wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is na opgaaf van uw toestemmingsverklaring artikel 6, lid 1, sub a) en artikel 9, lid 2, sub a) van AVG.

4.2.14. Webinar

Wij bieden u op onze website een webinar aan. Om ons webinar te kunnen gebruiken, moet u zich daarvoor registeren. De gegevens worden daarbij in een invoerscherm ingevoerd en aan ons overgedragen en opgeslagen. Deze gegevens worden niet naar derden doorgestuurd.

De volgende persoonsgegevens van u worden in het kader van het registratieproces verzameld:

• e-mailadres

• voor- en achternaam

• bedrijf (optioneel)

• adres (optioneel)

Met de verwerkte gegevens maken wij voor u een gebruikersaccount aan dat u kunt personaliseren. Hiermee kunt u de inhoud en diensten van het webinar gebruiken. Zodra de registratie wordt opgeheven of gewijzigd, worden de tijdens het registratieproces verwerkte gegevens verwijderd. Verdere opslag kan in afzonderlijke gevallen dan plaatsvinden wanneer dit wettelijk is voorgeschreven. De verwerking van de vermelde persoonsgegevens dient volgens artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

4.3. Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van onze gebruikers worden meestal alleen na toestemming van de gebruiker verzameld en gebruikt. Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming vragen van de betrokkene, dient artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Een uitzondering geldt voor gevallen waarin een voorafgaand verzoek om toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens krachtens wettelijke voorschriften toegestaan is. Bij de verwerking van persoonsgegevens die voor de nakoming van een overeenkomst, waarvan de contractant de betrokkene is, vereist zijn, dient artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG als wettelijke grondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het nemen van precontractuele maatregelen.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen, dient artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG als wettelijke grondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG als wettelijke grondslag voor de verwerking.

4.4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Wij sturen uw persoonsgegevens in principe niet door. Uw persoonsgegevens worden alleen naar derden doorgestuurd of anderszins overgedragen wanneer

• wij daartoe vanwege een overheids- of gerechtelijk bevel wettelijk verplicht zijn;

• wij daarop recht hebben, bijv. omdat dit noodzakelijk is voor de vervolging van strafbare feiten of voor het behartigen en uitoefenen van onze rechten; of

• wanneer u vooraf toestemming hebt gegeven.

5. Cookies

Hierna beschrijven wij gedetailleerd gegevensverwerkingsprocessen in het kader van het gebruik van cookies.

5.1. Gebruik van cookies / gebruikersprofiel

Wij maken gebruik van zogenaamde “cookies” (kleine tekstbestanden met configuratiegegevens). Cookies zijn kleine tekstbestanden die in verband met uw bezoek aan onze websites door onze webserver naar uw browser worden gezonden en door deze op uw computer worden opgeslagen, zodat ze later weer kunnen worden opgeroepen. Wij gebruiken alleen zogenaamde sessiecookies (ook wel tijdelijke cookies genoemd), d.w.z. cookies die uitsluitend gedurende uw gebruik van een van onze websites tussentijds worden opgeslagen.

De gebruikte cookies dienen vooral om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze websites te bepalen en uw computer tijdens een bezoek aan ons internetaanbod bij wisseling van een van onze websites naar een van onze andere websites te kunnen blijven identificeren en het einde van uw bezoek te kunnen vaststellen. Zo weten wij welk gedeelte van onze websites en welke andere websites door onze gebruikers zijn bezocht. Met deze gebruiksgegevens kan de gebruiker echter niet worden achterhaald. Al deze anoniem verzamelde gebruiksgegevens worden niet gecombineerd met uw persoonsgegevens volgens § 3 van deze privacyverklaring en worden direct na afloop van de statistische analyse gewist. Na afloop van de sessie, zodra u uw browsersessie beëindigt, worden de cookies gewist.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt de opslag van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt voordat cookies worden opgeslagen. Gebruikers die cookies niet accepteren, hebben eventueel geen toegang tot bepaalde gedeelten van onze websites.

5.2. Integratie van sociale plug-ins

Onze websites bevatten sociale plug-ins van de sociale netwerken “Facebook” (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, VS), Google+“ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS) en “Twitter” (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS). Deze diensten worden door de betreffende bedrijven (“aanbieders”) aangeboden. Op onze websites zijn de sociale plug-ins herkenbaar aan de betreffende, aanbiederspecifieke knop. Met de via de sociale plug-ins naar de betreffende aanbieder verzonden gegevens kan deze u eventueel aan uw account bij hem koppelen. Om de bescherming van uw gegevens op onze website te verhogen, zijn de sociale plug-ins met de zogenaamde “2-klikoplossing” in onze website geïntegreerd. Dit garandeert dat bij het oproepen van een van onze websites die dergelijke sociale plug-ins bevat, nog niet automatisch verbinding wordt gemaakt met de servers van de betreffende aanbieders. De betreffende sociale plug-in wordt in twee stappen geactiveerd. Om een sociale plug-in te activeren, moet u eerst op de verwijzing op onze website klikken. Daardoor wordt de sociale plug-in geactiveerd en uw browser maakt verbinding met de servers van de betreffende aanbieder. Door nogmaals te klikken, kunt u nu communiceren met de sociale plug-in en bijvoorbeeld uw aanbeveling verzenden. Als u al op een van de sociale netwerken van de aanbieders bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek van deze website direct aan uw profiel koppelen. Wanneer u door aanklikken met de sociale plug-ins communiceert, wordt ook de betreffende informatie direct naar een server van de aanbieders verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt wellicht ook op het sociale netwerk gepubliceerd en daar onder uw contacten weergegeven. Wanneer u een dergelijke directe koppeling van uw via onze website verzamelde gegevens aan uw profiel wilt voorkomen, moet u zich bij uw account van de betreffende aanbieder uitloggen voordat u onze websites bezoekt. De omvang en het doel van de gegevensverzameling door de betreffende aanbieder en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door deze aanbieder vindt u in het privacybeleid direct op de website van de betreffende aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/186325668085084

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, VS https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl

c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS https://twitter.com/privacy?lang=nl

5.3. Gebruik van YouTube-video’s

Wij gebruiken ingesloten YouTube-video’s in de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus. Het gaat bij YouTube om een dienst van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. YouTube biedt deze geavanceerde gegevensbeschermingsmodus, zodat YouTube geen cookies met persoonlijke gegevens op uw computer opslaat. Bij het oproepen van de website en voor het insluiten van de video’s wordt het IP-adres overgedragen. Deze kan niet aan u worden gekoppeld, voor zover u zich voor het oproepen van de pagina’s niet bij YouTube of een andere Google-dienst hebt aangemeld of u continu bent aangemeld. Zodra u de weergave van een ingesloten video start door erop te klikken, slaat YouTube door de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus alleen cookies op uw computer op die geen te identificeren persoonsgegevens bevatten. Deze cookies kunnen door overeenkomstige browserinstellingen en -uitbreidingen verhinderd worden (bron: YouTube “Activeren van de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus voor ingesloten video’s”).

Meer informatie over de integratie van de YouTube-video’s vindt u op Informatiepagina van YouTube

5.5. Wettelijke grondslag

Wij hebben een gerechtvaardigd belang in de bovengenoemde verwerkingen en in de daarmee nagestreefde doeleinden. Daarvoor is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG de wettelijke grondslag.

6. Beveiligingsmaatregelen ter bescherming van bij ons opgeslagen gegevens

Wij verplichten ons om uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om verlies of misbruik van de bij ons opgeslagen gegevens te vermijden, nemen wij omvangrijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen, die regelmatig worden gecontroleerd en aan de technologische ontwikkelingen worden aangepast. Wij wijzen u er echter op dat het vanwege de structuur van het internet mogelijk is dat de gegevensbeschermingsregels en de bovengenoemde beveiligingsmaatregelen door andere personen of instellingen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, niet worden opgevolgd. Met name niet-versleutelde gegevens die u invoert - ook wanneer dat per e-mail gebeurt - kunnen door derden worden gelezen. Wij hebben daar technisch gezien geen invloed op. De gebruiker is er verantwoordelijk voor om de door hem/haar beschikbaar gestelde gegevens door middel van versleuteling of op een andere manier tegen misbruik te beschermen.

7. Gebruik van dienstverleners voor de verwerking van persoonsgegevens / verwerking van gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte

Voor het verlenen van diensten en voor de verwerking van uw gegevens in het kader van onze diensten en producten maken wij gebruik van dienstverleners. De dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend overeenkomstig onze instructies en zijn verplicht het geldende privacybeleid op te volgen. Alle verwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en krijgen alleen in de vereiste omvang en voor de benodigde periode toegang tot uw gegevens die voor de dienstverlening noodzakelijk zijn of voor zover u hebt ingestemd met de verwerking en het gebruik van de gegevens.

Dienstverleners in landen zoals de VS of in landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben een beleid dat in het algemeen persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermt zoals dat in de lidstaten van de Europese Unie het geval is. Wanneer uw gegevens worden verwerkt in een land dat niet over een erkend hoog gegevensbeschermingsniveau beschikt zoals in de Europese Unie, garanderen wij door middel van overeenkomsten of andere erkende instrumenten dat uw persoonsgegevens passend worden beschermd.

8. Opslagduur

Uw persoonsgegevens slaan wij alleen op zolang dit wettelijk is toegestaan. De opgeslagen persoonsgegevens worden gewist wanneer de gebruiker zijn toestemming voor de opslag intrekt of wanneer kennis van deze gegevens niet meer voor het doel van de opslag noodzakelijk is, met name wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen verboden is. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (‘Handelsgesetzbuch’) en de Duitse Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (‘Abgabenordnung’) blijven onverminderd van kracht. Tijdens de wettelijke bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geblokkeerd en niet op andere wijze verwerkt.

9. Rechten van betrokkenen

9.1. Recht op inzage

U hebt het recht om ons altijd om inzage te verzoeken in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, en over de herkomst ervan, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze gegevens worden doorgegeven en het doel van de opslag.

9.2. Herroepingsrecht

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van gegevens, kunt u deze altijd zonder opgaaf van redenen voor de toekomst intrekken. Hiervoor hoeft u alleen een e-mail te sturen naar datenschutz@weidmueller.de of een schriftelijk bericht te sturen naar Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold, Duitsland.

9.3. Recht op rectificatie

U kunt direct verzoeken om correctie van onjuiste gegevens die bij ons zijn opgeslagen of om aanvulling van de bij ons opgeslagen gegevens.

9.4. Recht op wissing en blokkering

U hebt recht op blokkering en wissing van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden meestal binnen 2 werkdagen na uitoefening van dit recht gewist. Als de wissing in strijd is met wettelijke, contractuele of fiscaalrechtelijke resp. handelsrechtelijke bewaarplichten of andere wettelijk verankerde redenen, kunnen uw gegevens in plaats van gewist te worden, alleen worden geblokkeerd. Na wissing van uw gegevens kunnen wij geen informatie meer verstrekken.

Further information on embedding YouTube videos can be found at: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en

9.5. Recht op gegevensoverdracht

Als u uw aan ons beschikbaar gestelde persoonsgegevens opvraagt, zullen wij u of een andere verwerkingsverantwoordelijke, wanneer u dat wenst, de gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken of toesturen. Dit laatste geldt echter alleen wanneer dit technisch mogelijk is.

9.6. Recht van bezwaar

U hebt het recht altijd en zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Het kan echter zijn dat wij na uitoefening van het recht van bezwaar onze diensten niet meer volledig kunnen aanbieden, omdat voor bepaalde diensten de verwerking van bepaalde persoonsgegevens absoluut noodzakelijk is.

9.7. Contactpunt voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen

Wanneer u contact met ons opneemt, d.w.z. per e-mail via datenschutz@weidmueller.de of per post via Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold, Duitsland, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden resp. aan uw verzoek te voldoen. De in dit verband verzamelde gegevens wissen wij nadat de opslag niet meer noodzakelijk is, of beperken de verwerking ervan, indien er wettelijke bewaarplichten zijn.

10. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer u van mening bent dat uw rechten volgens de AVG zijn geschonden.

11. Gegevensoverdracht aan de volgende bedrijven van de Weidmüller Groep

Bij de gegevensverwerkingsprocessen waarvoor wij toestemming van u gekregen hebben, worden uw gegevens ten behoeve van de dezelfde doeleinden aan alle bedrijven van de Weidmüller Groep overgedragen. Welke bedrijven van de Weidmüller Groep erbij betrokken zijn, kunt u via de volgende link