null

Topic: Je bereikt verkoopsucces door je expertise op de best mogelijke manier te presenteren. Het nieuwe Distribution PRO programma onderscheidt Weidmüller verkooppartners van de massa en maakt hen nog aantrekkelijker voor eindklanten.

Leestijd 4 minuten

Roger Kroon
Vice President Global Distribution Management

Ik sta aan het hoofd van het Global Distribution Management bij Weidmüller en ik geef leiding aan een team van toegewijde distributie-experts. Samen hebben wij het tot onze missie gemaakt om langdurige, wederzijds voordelige partnerschappen met onze distributeurs op te bouwen en echte waarde voor onze klanten te creëren.

Professioneel partnerschap loont

null

Onze verkooppartners zijn de belangrijkste link naar onze eindklanten. Veel van hen onderscheiden zich van hun concurrenten door uitzonderlijke prestaties en een duidelijk profiel. Hierdoor bieden zij hun klanten de zekerheid de beste leverancier te kiezen. Wij van Weidmüller ondersteunen hun inspanningen met producten en oplossingen die perfect zijn afgestemd op de verschillende klanten, industrieën en markten. De prestaties van het sterke merk van Weidmüller, evenals actieve verkoopsteun, zal het verkoopsucces maximaliseren.

De prestaties van bijzonder geëngageerde distributiepartners zijn voor ons zeer waardevol. Daarom hebben we onlangs het Distributie PRO-partnerprogramma gelanceerd. Het concentreert zich op het hoge professionalisme van onze distributiepartners en maakt hun bekwaamheid zichtbaarder voor de eindklanten. Het programma omvat een verscheidenheid aan diensten voor onze distributeurs. Ze variëren van producttraining, support in klantenadvies, marketing tot voordelen bij het bestellen en kopen van goederen. In het volgende wil ik graag de voordelen van certificering als een Weidmüller Distribution PRO Partner in detail presenteren.


Vroegtijdige informatie en deelname

null

Als we het over partnerschap hebben, bedoelen we het echt. Wij nemen onze Distribution PRO-partners in vertrouwen en delen altijd onze laatste inzichten in markt- en technologieontwikkelingen met hen. Op deze manier kunnen zij in een vroeg stadium weten wat er op de markt verandert en zich optimaal voorbereiden. Bovendien krijgen PRO-partners regelmatig een voorproefje van onze productinnovaties. De nauwe samenwerking moet het mogelijk maken om gezamenlijk strategische doelstellingen voor de verdeling te plannen, deze doelgericht te bevorderen en optimale kansen op succes te bieden.


Brede vaardigheden ontwikkeling en opleiding

null

Bekwaamheid is een belangrijke sleutel tot succesvolle verkoopactiviteiten. Alleen competente werknemers zijn in staat klanten optimaal te adviseren, te ondersteunen en te overtuigen. Op die manier verhogen zij de klantentevredenheid, verbeteren zij de klantenbinding, genereren zij aanbevelingen en zorgen zij voor meer verkoop. Daarom bieden wij de medewerkers van onze Distribution PRO-partners een variëteit aan gratis opleidingsprogramma's om hen een gedegen kennis over producten, oplossingen en diensten bij te brengen. De compacte trainingsprogramma's zijn ontwikkeld door ervaren Weidmüller-trainers. Hun inhoud is aangepast aan de behoeften van onze PRO-partners en kan op elk moment vrij worden benaderd door alle werknemers, overal en altijd via hun zakelijke account.

Naast de opleidingscursussen, krijgen de werknemers van onze PRO partners toegang tot de best-in-klassendiensten online en offline. Hieronder valt de mogelijkheid om onze Weidmüller-experts te raadplegen. Zij verlenen actieve hulp bij het adviseren van klanten, het ontwikkelen van aangepaste oplossingen, en het steunen van verkooppersoneel. Dankzij deze ondersteuning kunnen onze PRO-partners optimaal voldoen aan de voortdurend veranderende vereisten van markten, industrieën en eindgebruikers. Ze kunnen diepgaande kennis verwerven en zo leren om nog beter te verkopen.


Actieve verkoopondersteuning

Als je je op de markt wil doen gelden, heb je duidelijke onderscheidende kenmerken, een herkenbare toegevoegde waarde en doeltreffende communicatie nodig. Certificering als Weidmüller Distribution PRO Partner is hiervoor uitermate geschikt . De certificering onderscheidt de distributeur van de massa en geeft de eindgebruikers de zekerheid een bekwame, efficiënte en betrouwbare partner te kiezen. Om onze partners in staat te stellen het volledige potentieel van certificering voor hun marketing te benutten, biedt Weidmüller een compleet pakket van middelen en maatregelen voor online en offline reclame.


Alle Weidmüller Distribution PRO partners ontvangen een speciaal zegel om hun upgrade zichtbaar te maken. Weidmüller gebruikt dit zegel om gecertificeerde distributeurs te promoten als voorkeurspartners. Gecertificeerde distributeurs kunnen het gebruiken voor hun eigen reclame - zowel online als offline. Om de zichtbaarheid voor eindklanten te vergroten, hebben PRO-partners ook toegang tot verschillende Weidmüller-kanalen voor zelfreclame en promoties. Daartoe behoren bijvoorbeeld online-campagnes van Weidmüller en gezamenlijke reclamecampagnes. Om de reclameaanwezigheid van hun partners verder te optimaliseren, voorziet Weidmüller hen ook van gratis materiaal voor gedrukte en online reclame.


Kwalificatie voor inschrijving

null

Met het oog op een echte differentiatie is de toegang tot het partnerprogramma Distribution PRO voorbehouden aan geselecteerde distributeurs. Distributeurs met een sterke activiteit en goede prestaties worden rechtstreeks door ons benaderd en uitgenodigd om aan het programma deel te nemen. De selectie is gebaseerd op verschillende criteria, zoals bekwaamheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, en nog veel meer. Degenen die in aanmerking komen voor deelname aan het programma worden opgenomen in de lijst van gecertificeerde Distribution PRO-partners en hebben toegang tot alle voordelen van het programma. Nadere informatie over het Distribution PRO-programma is te vinden op: hier


Perfecte aanvulling

Meer distributie informatie